Flexibelt stöd när familjerna behöver det som mest

Om oss

Flexibel Familjesupport AB riktar sig till familjer med barn och ungdomar mellan 9 och 17 år som upplever antisociala problembeteenden och normbrytande vanor. Vår insats används på dessa barn och ungdomar för att behandla dem i den miljö som ligger till grund för deras beteendet istället för i vårdnad, borttagen från deras hemmiljö. Då ungdomen oftast behöver återgå till hemmiljön efter placering anser vi att det är av vikt att förändra strukturen i hemmiljön så att beteendeförändringen blir bestående över tid.

Metod

Våra metoder utgår från robust forskning inom familjebehandling och  såsom KBT, Funktionell Familjeterapi, systemisk familjeterapi missbruksterapi, barnens rätt som anhörig, motiverande samtal m.m

 

 

Erfarna familjeterapeuter

Våra terapeuter är engagerade, erfarna och har upplevt och kunnat hantera de flesta scenarier som kommit att uppstå inom familjebehandling. Vi har sammanlagt 20 års erfarenhet i arbete med barn och ungdomar med normbrytande beteende. 

Jour 24/7

Vi är tillgängliga årets alla dagar

Intensivt

Vi träffar familjerna 2-7 dagar i veckan

Flexibla

Vi anpassar oss efter familjens tider

Återkoppling

Vi skickar regelbundna rapporter och återkoppling till uppdragsgivare

Vad kan vi jobba med?

Skolproblem

Vi arbetar med att minska skolfrånvaro av olika slag och har god förmåga att jobba med hemmasittare.

Aggressivitet

Vi stöttar familjen att lära sig att förhindra och hantera hot om våld, verbal och fysisk aggressivitet.

Drog & alkoholmissbruk

Genom vår evidensbaserade missbruksbehandling kan vi jobba med alla former av substansmissbruk.

Självskadebeteende

Vi kan arbeta med ungdomar som har inåtvänt aggressivitet genom direkt arbete med barnet samt genom familjen.

Brottsligt beteende

Genom en tydligt samordnat insats tillsammans med polis, socialtjänst, skola och nätverk kan vi rehabilitera ungdomar och förhindra kriminalitet och allvarligt brottsligt beteende.

Relationella problem

Genom förbättrad kommunikation, förutsägbarhet och struktur arbetar vi systematisk fram bättre relationer mellan familjens medlemmar.

Spelmissbruk

Många familjer lider av att ha en familjemedlem som har ett dysfunktionellt förhållande till spel. Vi besitter god förmåga och mångårig erfarenhet att arbeta med spelmissbruk.

ADHD & AST

Arbete med familjer och individer som har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser tillhör vår särskilda kompetens.

Mål med insatsen

Förhindra & jobba hem från placering

Vår grundpremiss är att barn och unga ska bo hemma. Därför arbetar vi för att motverka placering och/eller förbereder hemgång efter placering.

Stärka föräldraskap

Genom att erbjuda verktyg, strategier och stöd utvecklar vi föräldrarnas kapacitet att hantera framtida utmaningar.

Vidga nätverket

Vi arbetar i flera miljöer där ungdomen befinner sig och involverar barnets och familjens aktuella nätverk för att stötta i behandlingsprocessen.

Öka prosociala kontakter

Vi jobbar aktivt med att ändra kamratkretsar, skapa aktiviteter och involvera goda förebilder.

Få familjen att lyckas

Genom att sätta realistiska mål och stötta dem att kontinuerligt lyckas, kan vi stärka våra familjer att klara av svåra situationer.

Bestående förändring

Från dag ett arbetar vi mot att familjen ska kunna klara av de utmaningar de utsätts för, även efter avslutad insats.

Nycklar till framgång

.1. Analysering, justering & utvärdering

Behandlingen börjar med att förstå sambandet mellan problemet och det större sammanhanget. Förändringsarbetet justeras och utvärderas kontinuerligt.

2. Lyfta styrkor

Vi betonar det positiva, lyfter familjens styrkor och utnyttjar systemets styrkor för förändring.

3. Öka ansvarstagande

Insatsen ska uppmuntra ansvarsfullt beteende och minska oansvarigt beteende hos familjemedlemmar och andra.

4. Generalisering

Insatsen fokuserar på att vara handlings- och målinriktad. Vi arbetar med både de faktorer som förstärker problemet och de som förstärker bestående positiva utvecklingar, även efter insatsen avslutats.